Ik zoek een
in

Ik zoek een basisschool

7599f07dfdfbd1e6092bbd5928ee2424-300x159

Klasse Leerlingen Vestigingen
Aantal Aandeel Aantal Aandeel Grootte *
Openbaar onderwijs 477.500 30,8% 2.393 33,5% 200
Bijzonder onderwijs, w.o. 1.071.900 69,2% 4.741 66,5% 226
– Algemeen bijzonder en
samenwerkingsscholen
100.100 6,5% 434 6,1% 231
– Confessioneel bijzonder, w.o. 971.900 62,7% 4.307 60,4% 226
— Katholiek[5] 522.800 33,7% 2.098 29,4% 249
— Protestants-christelijk 377.400 24,4% 1.860 26,1% 203
— Reformatorisch 27.900 1,8% 120 1,7% 233
— Gereformeerd 21.500 1,4% 129 1,8% 166
— Interconfessioneel 10.200 0,7% 40 0,6% 255
— Islamitisch 9.200 0,6% 47 0,7% 195
— Hindoe├»stisch 1.500 0,1% 5 0,1% 309
— Evangelisch en
Ev. Broedergemeente
1.000 0,1% 6 0,1% 163
— Joods 400 0,0% 2 0,0% 187
TOTAAL 1.549.500 100,0% 7.134 100,0% 217
Bron: Jaarboek onderwijs in cijfers 2007, Centraal Bureau voor de Statistiek

Staat uw school er niet tussen? Meld u nu aan!