Ik zoek een
in

Nieuws

Scholen verplicht antipest protocol!

Scholen verplicht antipest protocol! In de toekomst zijn scholen verplicht met een antipest protocol te komen. Op dit moment hebben basisscholen geen goed overzicht meer van welke methode het beste werkt, er zijn teveel methoden. Een van de beste methodes is om doelbewust de hele klas erbij te betrekken en in teamverband met elkaar bezig te zijn. Binnenkort kunt u ook op wegwijsinhetonderwijs.nl zien welke scholen hier actief mee bezig zijn.

Lees verder

Dalton onderwijs besteed aandacht aan pesten!

Daltononderwijs Dat wordt o.a. vormgegeven door • samenwerkingsopdrachten • samenwerkend leren • tutorlezen (de kinderen van groep 7 lezen met de kinderen van groep 4) • groep 8 helpt de kleuters na de voorjaarsvakantie met de spelochtend • We hebben combinatiegroepen 1/2 zodat de oudste de jongste kan helpen • Kuvo (kunstzinnige vorming) de groepen 5 t/m 8 leren en ontdekken de verschillende disciplines op kunstzinnig gebied • Gezamenlijke feestactiviteiten • Maatjeswerk regelmatig wissel je van maatje; vaste partner om van alles samen te doen. Sinds 1991 is aan onze school een daltonschoolcertificaat toegekend. De Nederlandse daltonvereniging controleert de scholen elke vijf jaar. Een daltonschool is dus altijd in ontwikkeling. Dalton gaat uit van drie principes: Verantwoordelijkheid/vrijheid, samenwerking en zelfstandigheid. Verantwoordelijkheid/vrijheid: We willen dat de kinderen zelfstandig worden; leren omgaan met verantwoordelijkheden en leren om keuzes te maken. Ze moeten dan ook de vrijheid hebben om binnen een duidelijk afgebakend speelveld deze vaardigheden te oefenen. Voor een kind is het leren omgaan met vrijheid een proces dat langzaam verloopt. De spelende kleuter en de 12-jarige schoolverlater, zullen ieder op hun eigen manier met die vrijheid moeten leren omgaan. Het speelveld moet dan ook langzamerhand vergroot worden. Vrijheid mag nooit ten koste gaan van de vrijheid van een ander. Zelfwerkzaamheid Zelfstandigheid is dat de kinderen verantwoordelijkheid leren dragen voor eigen plannen en activiteiten, kortom hun handelen. Kinderen moeten de kans krijgen problemen zelfstandig op te lossen, waardoor ze creatief leren denken en handelen. Samenwerking In de maatschappij is samen werken, het werken in teamverband, belangrijk. In een Daltonschool kunnen kinderen leren om samen te werken. Zo leren ze met elkaar rekening te houden , elkaar te accepteren en respecteren. Dit alles geven wij vorm d.m.v. ‘de taak’. De taak is eigenlijk de kapstok waaraan wij het onderwijs ophangen. Het kind krijgt zo de gelegenheid om te kiezen in welke volgorde hij de opdrachten gaat maken.(vrijheid) Het kind en/of de leerkracht kan ook bepalen welk werk zonder hulp gemaakt kan worden (zelfstandigheid) of op welke onderdelen het wil samenwerken met een medeleerling(samenwerking). Alle kinderen werken aan basisstof, daarnaast werken zij aan individuele taken en keuze taken. Wij delen onze Daltonkennis met andere scholen uit noord-oost Nederland via het netwerk bij de Saxion Hogeschool in...

Lees verder

Grote fraude op ROC Amsterdam

Grote fraude op ROC Amsterdam Leerlingen van het ROC Amsterdam hadden ineens verdacht hoge cijfers. Minstens vierhonderd leerlingen van de opleiding Juridische Dienstverlening aan de locatie mbo College Zuid zijn gedupeerd. Zij legden begin deze maand examens af in vier verschillende vakken Recht, maar die zijn allemaal ongeldig verklaard. In totaal moeten maar liefst 825 nieuwe examens worden afgenomen. Anonieme tip De zaak kwam aan het licht toen de school een anonieme tip kreeg over de malversaties. „We hebben vervolgens naar de uitslagen van de examens gekeken. De cijfers lagen zodanig boven het gemiddelde, dat fraude werd bevestigd”, verklaart woordvoerder Janneke Toet. De school heeft melding gemaakt van de zaak bij de Onderwijsinspectie. Het in fraude gespecialiseerde Hoffman Bedrijfsrecherche BV ondervraagt de komende weken medewerkers, docenten en leerlingen op de roc-locatie. Daaruit moet blijken hoeveel personen betrokken zijn bij het stelen en verspreiden van de examens. „We nemen dit serieus. Afhankelijk van de uitkomsten gaan we over tot aangifte”, aldus Toet. De getroffen leerlingen zijn er schriftelijk van op de hoogte gesteld dat zij morgen en overmorgen de examens opnieuw moeten maken. De school probeert de schade nog te beperken door in de brief te stellen dat „de opleiding staat voor goed onderwijs, een betrouwbare organisatie en een optimale begeleiding op weg naar je diploma. We garanderen de kwaliteit van je diploma en zorgen ervoor dat er geen twijfel is over de waarde ervan.” De fraude komt aan het licht tijdens de strafzaak tegen elf verdachten van diefstal en heling van examens bij de islamitische middelbare school Ibn Ghaldoun in Rotterdam. OPROEP: Weet u meer? Tip de...

Lees verder

project verdiepen en verduurzamen begrijpend lezen.

project verdiepen en verduurzamen begrijpend lezen. De scholen behorend bij netwerk oost hebben deelgenomen aan deze eerste bijeenkomst. Uitgenodigd de directeur, de interne begeleider, taalcoordinator en leerkrachten van groep 5 tot en met 8. Het eerste deel was een masterclass. In deze lezing werd vooral ingegaan op evidence-based aanpak en strategieen binnen het begrijpend lezen. -tijd voor lezen per week -aanpak woordenschat en stilleesbeleid -werken met informatieve teksten -PALS aanpak en GRIMM model -evidence based leesstrategieen -ouderbetrokkenheid -leesmotivatie -effectieve instructie, zoals modelen Belangrijk is de opzet en de inhoud van het begeleid inoefenen en van de verlengde instructie. De onderwijsadviseurs van Expertis hebben nieuwe werkvormen geintroduceerd en geoefend: -de PALS aanpak. -het GRIMM model De scholen hebben veel bruikbare materialen ontvangen: -de groeiwaaier voor leerkrachten -informatiekaart om leesstrategieen te modellen en zichtbaar te maken. -tips voor verhalende teksten het tweede deel was een professionele leergemeenschap. Deze plg staat onder leiding van de directeur als onderwijskundig leider. Doel van de plg is om de kwaliteit van het onderwijs verder te vergroten. Cruciaal is de rol van de directeur als onderwijskundig leider. De directeuren hadden de opdracht gekregen om deze plg goed voor te bereiden met behulp van een aantal vragen. De plg werd ondersteund door een onderwijsadviseur van Expertis. De reacties na een plg waren over het algemeen positief tot zeer positief: -in een andere setting tijd krijgen om inhoudelijk dieper op het begrijpend lezen in te gaan. -reflectie op het begrijpend lezen, toekomstgericht -plg zet aan tot denken, wat zijn we aan het doen, voor welke leerlingen werkt het? -als we hoge verwachtingen hebben, wat vraagt dit van onze cultuur,van onze attitudes, van onze school, van ons lesgeven. Kortom het was een succes. Binnenkort komt op deze side alle presentaties en alle kijkwijzers....

Lees verder

www.wegwijsinhetonderwijs.nl per 8 januari 2014 vindt u nu hier alle informatie over primair onderwijs

www.wegwijsinhetonderwijs.nl het online platform is per 8 januari 2014 opnieuw in de lucht gegaan, meldt nu u school aan! Alle basisscholen in Nederland geven op de site informatie over hun onderwijsresultaten. Zoek op naam basisschool, postcode of woonplaats en u komt direct via de site op de school terecht.   Vanaf nu is het mogelijk om met een kritische blik naar het onderwijs te kijken, wilt u weten welke scholen goed uit de bus komen bij u in de buurt? Kijk dan op www.wegwijsinhetonderwijs.nl Wat voor soort onderwijs kunnen we onderscheiden? Dalton onderwijs/Openbaar/Christelijk/Protestants/Montessori/Speciaal onderwijs etc. Uitslagen van cito toetsen u vindt alle informatie over primair onderwijs op  www.wegwijsinhetonderwijs.nl...

Lees verder

Twaalf scholen krijgen volledig tweetalig onderwijs

<h3 “=””>Twaalf scholen krijgen volledig tweetalig onderwijsVanaf volgend schooljaar krijgen twaalf Nederlandse basisscholen volledig tweetalig onderwijs. Een jaar later volgen nog acht scholen. 08 januari 2014 09:55 Kinderen op deze scholen krijgen les in Nederlands én Engels © Thinkstock Twaalf basisscholen gaan komend schooljaar van start met volledig tweetalig onderwijs. Jonge leerlingen krijgen er vanaf de kleuterschool maximaal de helft van hun lestijd instructie in het Engels. Dit zijn de scholen: De Haagse Schoolvereniging in Den Haag De Polle in Marsum De Blijberg in Rotterdam De Lanteerne in Nijmegen Het Talent in Lent De Violenschool in Hilversum De Wilge in Hilversum De Kindercampus in Hilversum De Groningse Schoolvereniging in Groningen De Internationale School in Eindhoven De Prinseschool in Enschede De Visserschool in Amsterdam   RTL...

Lees verder

Www.Wegwijsinhetonderwijs.nl in het nieuws!

www.wegwijsinhetonderwijs.nl het online platform is per 8 januari 2014 opnieuw in de lucht gegaan, meldt nu uw school aan! Alle basisscholen in Nederland geven op de site informatie over hun onderwijsresultaten. Zoek op naam basisschool, postcode of woonplaats en u komt direct via de site op de school terecht.   Vanaf nu is het mogelijk om met een kritische blik naar het onderwijs te kijken, wilt u weten welke scholen goed uit de bus komen bij u in de buurt? Kijk dan op www.wegwijsinhetonderwijs.nl   Wat voor soort onderwijs kunnen we onderscheiden? Dalton onderwijs/Openbaar/Christelijk/Protestants/Montessori/Speciaal onderwijs etc. Uitslagen van cito toetsen u vindt alle informatie over primair onderwijs op  www.wegwijsinhetonderwijs.nl    ...

Lees verder

Wat betekent de digitalisering van het onderwijs voor studenten?

16 januari 2014 – Wat betekent de digitalisering van het onderwijs voor studenten? Veel goeds: meer keuzevrijheid, nieuwe manieren van interactie en internationale topdocenten. Maar er moet nog wel wat gebeuren voordat het maximale uit deze ontwikkeling kan worden gehaald, betoogt LSVb-voorzitter Jorien Janssen.   Lees hieronder het opinieartikel van Jorien Janssen, voorzitter van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) ‘Ontwikkelen onze emoties zich evolutionair later dan ons verstand?’ typ ik via Blackboard in de vragenruimte binnen het vak persoonlijkheidsleer. Wie de meest waardevolle bijdrage levert aan de online discussie krijgt een extra punt bovenop het tentamencijfer. Zo ging dat vijf jaar geleden tijdens mijn bachelor psychologie. Een mooie manier om individuen binnen de overvolle groepen toch te stimuleren actief met de collegestof aan de slag te gaan. Het gebruik van digitale middelen in het onderwijs is niets nieuws. Maar het afgelopen decennium neemt het aantal nieuwe ontwikkelingen op dit terrein wel sterk toe. De positieve houding van minister Bussemaker in haar beleidsbrief digitalisering kan de Landelijke Studenten Vakbond alleen maar toejuichen. Maar de stem van de student wordt in het debat nog te weinig gehoord. Terwijl juist de aankomende generatie, die is opgegroeid in een wereld waarin digitale middelen aan de orde van de dag zijn en daardoor natuurlijk inzicht heeft in digitale ontwikkelingen, een waardevolle bijdrage kan leveren aan de discussie. Wat bieden deze online ontwikkelingen hen en welke uitdagingen komen hierbij kijken? Onderwijs als maatwerk Het optreden van Bussemaker in de Wereld Draait Door zorgde voor conservatieve reacties: Als MOOCs de toekomst zijn, hoeven studenten dan straks voor onderwijs hun bed niet meer uit? Wie zich dit afvraagt, heeft het idee van online lessen niet begrepen. Juist door online cursussen te integreren in het onderwijsaanbod kunnen we de negatieve ontwikkelingen in het onderwijs tegengaan. Docenten hoeven niet meer meerdere malen hetzelfde hoorcollege geven aan een groep eerstejaars, maar kunnen met een kleine groep studenten actief het college bespreken die ze als voorbereiding online al hebben gezien. Daarnaast kan kennis worden uitgewisseld met onderwijsinstellingen van over de hele wereld, wat het aanbod voor studenten verruimt. Zij worden gestimuleerd meer verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen studieprogramma. In plaats van dat ze het onderwijs kant-en-klaar voorgeschoteld krijgen, bepalen ze nu zelf welke vakken ze volgen en waarom. Meer keuzevrijheid dus voor studenten, en een mogelijke oplossing voor de steeds vollere collegezaal. Wetgeving loopt achter Onder andere om deze redenen doet minister Bussemaker er goed aan de ontwikkeling van Nederlandse MOOCs in het hoger onderwijs actief te stimuleren. Echter belemmert de huidige wet- en regelgeving het gebruik van online materiaal nog onnodig. Het vestigingplaatsbeginsel wat het Nederlandse onderwijs hanteert, bepaalt dat tweederde van het onderwijs moet worden aangeboden in de gemeente van de instelling waar de student staat ingeschreven. Wanneer de TU Delft haar studenten wil verrijken met een online cursus van een professor uit Harvard, hebben zij al een deel van dit percentage ‘verspild’. Op deze manier is de mogelijkheid tot het gebruik van externe middelen nog zeer beperkt. Met name op het gebied van deeltijd onderwijs, waarbij flexibiliteit een cruciaal uitgangspunt is, is dit een ernstige belemmering. Geforceerde overstap Daarnaast hebben veel docenten het idee dat digitale middelen hun worden opgelegd. Een geforceerde overstap is voor niemand wenselijk. Ik denk aan mijn vader, docent aan de UvA, die handgeschreven...

Lees verder

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Dit ministerie bevat 5 rubrieken. Overzicht Inhoud Nieuws Onderwerpen Documenten en publicaties Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) werkt aan een slim, vaardig en creatief Nederland. OCW wil dat iedereen goed onderwijs volgt en zich voorbereidt op zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Verder wil het ministerie dat iedereen cultuur kan beleven en dat leraren, kunstenaars en wetenschappers hun werk kunnen...

Lees verder

Schooldirecties krijgen meer salaris!

Schooldirecteuren die voor een periode van maximaal vijf jaar zijn aangesteld, krijgen niet alleen de loonsverhoging van 15 procent, maar nog eens 5 procent extra vanwege de ’onzekerheid’ die bij hun tijdelijke contract komt kijken. Daarnaast is bij het opstellen van de cao ook nog eens een nieuwe superloonschaal bedacht, speciaal voor leerfabrieken met meer dan twaalfduizend leerlingen. Die loopt op tot meer dan anderhalve ton bruto per jaar. De beloningsverhogingen staan in schril contrast met de werkvloer, waar jonge leraren steeds vaker worden aangenomen op een jaarcontract, waarin geen enkele compensatie is voor het feit dat ze in de grote vakantie door de werkgever weer op straat kunnen worden gezet. Vuile handen Tot overmaat van ramp besluiten directieleden van de in totaal duizend middelbare scholen in overleg met hun toezichthouders regelmatig om locatiedirecteuren en de rector ook extra bezoldiging te geven. Zo willen ze scheve gezichten voorkomen bij de managers die de meeste vuile handen maken. In de top van de polder wordt anoniem gevreesd voor een kostenexplosie in het onderwijs. Die sector krijgt er de komende tijd tegen alle trends in veel meer geld bij. Verbindend De nieuwe cao voor bestuurders in het voortgezet onderwijs is vorige zomer door minister Asscher (Sociale Zaken) algemeen verbindend verklaard. Nu het nieuwe jaar is ingegaan, zien raden van toezicht die over de bezoldiging van schooldirecties gaan, ineens een flinke tegenvaller opdoemen. Het CDA gaat opheldering vragen bij verantwoordelijk staatssecretaris Dekker (Onderwijs). „Terwijl leraren al vijf jaar op de nullijn staan, krijgen sommige directeuren er wel 30.000 euro per jaar bij. Dat kan niet”, zegt Kamerlid Rog. „Het zou directeuren sieren als ze in tijden van de nullijn voor leraren, zelf het goede voorbeeld...

Lees verder

Staat uw school er niet tussen? Meld u nu aan!