Ik zoek een
in

Over ons

Wegwijsinhetonderwijs is het online platform voor het laatste nieuws in het onderwijs. Helemaal up to date!
Hier vind je alle informatie met betrekking tot scholen en onderwijsnieuws direct online.
We vinden het belangrijk dat ouders van kinderen nu mee kunnen communiceren over het onderwijs van hun kinderen nu en in de toekomst.
Hier gebeurt het, hier leren we het en hier maken we het, met elkaar!

Onze visie is kijk vooruit en wees voorbereid op uw toekomst voor uw kinderen, ieder kind is verschillend en het is van belang dat uw kind zich thuis voelt op de juiste school.
Wegwijs in het onderwijs is geen organisatie die winst wil maken, de bedoeling is dat we een bijdrage doneren aan het goede doel. Wij willen dat investeren in het onderwijs in Nederland.
Dit jaar zal dan ook de stichting Wegwijs in het onderwijs worden opgericht.

Beste ouders,
Hierbij wil ik graag mijn verhaal kwijt, ik vind het zo fijn dat er eindelijk een goed communicatie punt is voor scholen. Al mijn hele leven voor en na de universiteit en van mijn mijn studie in washington miste ik het contact van studie genoten online.
Namelijk als ouder van 3 kinderen; in de leeftijd van 2 , 4 , 6 jaar oud en de succes volle onderneming maak ik me regelmatig druk over de toekomst van onze kinderen.
Het begon bij mijn oudste Collin hij is een rustige en speciale jongen, ik wilde echt een school die bij hem paste, de reistijd vond ik totaal niet van belang.
Als hij maar krijgt wat hij nodigt heeft en steeds vroeg ik me af; “hoe vind ik nou wat voor hem van belang is”
Toen kwam ik op www.wegwijsinhetonderwijs.nl terecht.
Hier kon ik de informatie vinden die relevant was voor mij;

 • Welk onderwijs kan ik vinden in mijn Regio?
 • Wat houdt dat onderwijs exact in?
 • Waar staat de school voor?
 • Wat vinden deze scholen in het onderwijs belangrijk?
 • Wat is hun motto?
 • Welke school let op respectvol en sociaal omgaan met elkaar?
 • Wordt er aan pesten aandacht besteed?

Alle antwoorden op mijn vragen heb ik op www.wegwijsinhetonderwijs.nl kunnen vinden.

Makers van deze site ik wil jullie hartelijk danken voor alle informatie die ik heb gekregen op mijn vragen.
Groet Elin Noorder

  • Openbaar onderwijs, op algemene grondslag en uitgaande van de (gemeentelijke) overheid
  • Bijzonder onderwijs, op godsdienstige, levensbeschouwelijke of onderwijskundige grondslag en uitgaande van een stichting of vereniging
   • Confessioneel onderwijs, op godsdienstige of levensbeschouwelijke grondslag:protestants, katholiek, joods, islamitisch, hindoe├»stisch, gereformeerd,reformatorisch, evangelisch en interconfessioneel (oecumenisch).
   • Algemeen bijzonder onderwijs (ook wel neutraal bijzonder onderwijs), op onderwijskundige grondslag maar ook mogelijk in combinatie met de levensbeschouwelijke grondslag:
   • Montessorionderwijs is het onderwijs volgens de grondslagen van Maria Montessori.
   • Daltononderwijs is een onderwijssoort waarbij de nadruk ligt op keuzevrijheid voor de leerling, samenwerking met andere leerlingen en de ontwikkeling van zelfstandigheid.
   • Jenaplanonderwijs
   • Freinetonderwijs
   • Leonardoschool
   • Vrijeschoolonderwijs
   • Ervaringsgericht onderwijs
   • Ontwikkelingsgericht onderwijs
   • Gisdo
   • Sudbury-onderwijs
   • Iederwijs
   • Nutsonderwijs, onderwijs dat onafhankelijk is van enige levensbeschouwelijke of maatschappelijke stroming
   • Werkplaats Kindergemeenschap
 • Samenwerkingsscholen, combinatie van openbaar en bijzonder onderwijs

Staat uw school er niet tussen? Meld u nu aan!