Ik zoek een
in

Basisschool Icarus in Heemstede

in Heemstede

Basisschool Icarus
AdresKerklaan 90 -92
Postcode 2101HS
Plaats Heemstede
Telefoon0235470982
Websitewww.icarusheemstede.nl
Emailinfo@icarusheemstede.nl

Aanvullende informatie
In 1990 ontstond bij een groep ouders en leerkrachten het idee om een nieuwe school op te richten. Mensen uit het onderwijs kwamen bij elkaar en wisselden ideeën uit over het basisonderwijs, en dan vooral over wat hierin in hun ogen verbeterd kon worden. De behoefte tot het formuleren van een vernieuwende visie en het vorm geven daaraan vond zijn oorsprong in vele jaren onderwijservaring. De begrippen die gehanteerd werden kwamen voort uit een gedegen kennis van methodieken en pedagogisch handelen. Voorop stond het respect, het begrip en de liefde in de omgang met kinderen. En als vanzelf hieruit volgend: prikkeling van interesse op een manier die kinderen aanspreekt en een groot en divers aanbod van onderwijsmaterialen. Deze en andere, zeker niet minder belangrijke uitgangspunten, zijn onderdeel van de brede onderwijsvisie die destijds werd neergelegd in een manifest. Dit manifest is vanaf de oprichting de basis van waaruit het onderwijs op onze school gestalte krijgt. Het eerste en misschien wel belangrijkste uitgangspunt van het manifest is dat ieder kind het recht heeft te zijn wie hij is. Tijdens de persoonsvorming van een kind is het onontbeerlijk dat het de ruimte krijgt om te ontdekken wie hij is en dat hij ook gaande dat proces zichzelf mag zijn. De taak van het team van de school is de voorwaarden te scheppen voor het observeren en begeleiden van dit ontwikkelingsproces. Wij zijn ons bewust dat de school midden in een steeds veranderende wereld staat en dat het mede onze taak is kinderen uit te rusten met gereedschappen die ze in staat stellen op de golven van die wereld mee te deinen. In het tapijt van onderwijsideeën dat wij geweven hebben, loopt daarom een rode draad van elementen uit het zgn. ervaringsgericht onderwijs, een vorm van onderwijs waarin het initiatief en de betrokkenheid van het kind hoog in het vaandel staan. Het is zonder meer een feit dat de vorm van onderwijs die volgt uit de hierboven omschreven ideeën veel tijd en energie vergt. Maar het is ook een feit dat iedereen die op onze school werkt zeer bewust voor dit onderwijs gekozen heeft. Onze visie op het onderwijs vindt ook zijn weerslag in de groepsgrootte. Wij vinden dat in een groep ongeveer 30 leerlingen mogen zitten en meenden dit in ieder geval voor de kleuterklassen te moeten waarborgen. De school telt in totaal ongeveer 250 leerlingen. Onze school is gebouwd op het oudste duin van Heemstede. Er zijn negen lokalen, een speellokaal / ruimte voor naschoolse opvang, een computerlokaal en een grote gymzaal die voor een deel onder de grond ligt. De leslokalen zijn door middel van schuifwanden met elkaar verbonden. Het merendeel van de lokalen komt uit op een grote, lichte hal, die op zijn beurt grenst aan een prachtige binnentuin.

Locatie


Staat uw school er niet tussen? Meld u nu aan!