Ik zoek een
in

Dalton De Kleine Kapitein in Amsterdam

in Amsterdam

AdresTosaristraat 30-A
Postcode 1019 RT Amsterdam
Plaats Amsterdam
Telefoon0204198983
Websitewww.dekleinekapitein.nl
Emaildirectie@dekleinekapitein.nl

Aanvullende informatie

Missie & visie

  Daltononderwijs betekent op onze school: sturen op talenten. Ieder kind wordt gezien en mag er zijn. De talenten van onze leerlingen krijgen de ruimte. Die van ouders overigens ook. Kinderen leren bij ons met elkaar en van elkaar. Een enthousiast en professioneel team stuurt effectief leren aan, in een uitnodigende omgeving, waar kinderen, ouders en leerkrachten elkaar respecteren. Daltononderwijs is een manier van leven, die je iets bijzonders meegeeft. Want als je hebt geleerd om initiatief te nemen, verantwoordelijkheid te dragen en keuzes te maken, dan ben je een mens zonder vrees. Dan ga je sterk de wereld in. Ons onderwijs is gebaseerd op het Dalton-onderwijs, dat door Helen Parkhurst (1886-1970) werd ontwikkeld. Zij begon haar loopbaan op een kleine school in het plaatsje Dalton in de Verenigde Staten en probeerde de kinderen zo goed mogelijk individueel te begeleiden. Parkhurst heeft geen uitgewerkt onderwijssysteem ontwikkeld, omdat zij van mening was dat scholen zich moesten kunnen aanpassen aan gewijzigde omstandigheden. Dit heeft als voordeel dat het Dalton-onderwijs flexibel is en daardoor actueel blijft. In het Dalton-onderwijs wordt vanuit drie principes gewerkt: Vrijheid in gebondenheid Hiermee doelde Parkhurst op keuzevrijheid, met daaraan verbonden de verantwoordelijkheid voor gemaakte keuzes. De kinderen krijgen keuzevrijheid ten aanzien van bepaalde vragen. Zelfwerkzaamheid Hiermee doelde Parkhurst op de zelfstandigheid van kinderen om alleen of met anderen, problemen op te lossen. De leerkracht moet het kind uitdagen tot het vinden van eigen oplossingen. Samenwerking Hiermee doelde Parkhurst op het gegeven dat kinderen op elkaar aangewezen zijn, zowel met hun sterke als zwakke punten. Ze vullen elkaar aan en daardoor kunnen diverse samenwerkingsvormen gecreĆ«erd worden. Hierbij dacht zij aan samen opdrachten maken, onderlinge hulp en elkaar overhoren. De genoemde Daltonprincipes krijgen vorm in bepaalde taken. De taak vermeldt welke leerstof een bepaalde leerling aan het eind van een bepaalde periode moet hebben gemaakt of geleerd. De rol van de leerkracht is zowel leidend als begeleidend. Hij of zij is leidend bij de uitleg van bepaalde leerstof die de kinderen niet zelfstandig kunnen uitvoeren. De begeleiding vindt plaats als de kinderen werken aan de taken. Deze begeleiding uit zich in hulp bieden, stimuleren en corrigeren

Locatie


Staat uw school er niet tussen? Meld u nu aan!