Ik zoek een
in

RK Basisschool Don Bosco in Dordrecht

in Dordrecht

RK Basisschool Don Bosco
AdresNolensweg 2
Postcode 3317LE
Plaats Dordrecht
Telefoon0786172234
Websitewww.bsdonbosco.nl

Aanvullende informatie
Don Bosco - onze visie Samen staan we sterker Als we het hebben over het kind, dan bedoelen we niet een gemiddeld soort kind maar we bedoelen dan ieder individueel kind. Leerlingen moeten de kans krijgen om zich te ontwikkelen naar hun eigen vermogen. Om dit te bereiken is het belangrijk dat leerlingen zich veilig voelen, weten waar zij aan toe zijn, zodat zij zich zo optimaal kunnen ontwikkelen Rust, Regelmaat, Reinheid Rust, Regelmaat en Reinheid zijn belangrijk om zelf en samen tot ontwikkeling te komen. Leerlingen moeten zich in een rustige omgeving, waarin afspraken duidelijk zijn, kunnen ontwikkelen. De leeromgeving van de leerlingen moet gestructureerd en motiverend zijn, zodat zij zich kunnen ontwikkelen. Ook innerlijke rust speelt een belangrijke rol; ieder persoon is uniek en heeft sterke punten. Wij, de kinderen, de leerkrachten èn de ouders, zijn er om dat te erkennen en te herkennen. Alleen zo kunnen wij met en van elkaar leren. Regelmaat, een duidelijke structuur, is evengoed belangrijk voor de leerlingen. Zo weten ze welke verwachtingen zij mogen hebben en wat er van hun verwacht mag worden. Zoveel het kan handelen we gelijk en gelden er gelijke afspraken, maar wel met in acht neming dat ieder mens uniek is en daarom ook eigen behoeften heeft. Om ieder kind de kans te geven zich naar eigen vermogen te ontwikkelen, hebben we gekozen voor adaptief onderwijs. Dat betekent dat de instructie en de interactie tussen de omgeving, de leerkracht en het kind op de behoefte van het kind moeten zijn aangepast. Dit alles vraagt om een positieve grondhouding en een klassenorganisatie die dat mogelijk maakt. Het kind moet ondersteund worden bij wat het niet op eigen kracht kan. Het kind moet er ook op kunnen vertrouwen dat het geaccepteerd wordt zoals het is. Uitdaging, ondersteuning en vertrouwen leiden tot succeservaringen die nodig zijn voor het bevorderen van het zelfvertrouwen. Het kiezen voor adaptief onderwijs betekent een voortdurend evalueren van ons onderwijs en zaken bijstellen daar waar nodig is. De reinheid vinden we in de omgang met elkaar. Door samen te ontdekken en ervaren ontwikkelen wij zelf, maar dragen wij ook bij aan de ontplooiing van een ander. Het is tevens de zorg voor jezelf, voor elkaar, voor de ander en voor de omgeving. Wij werken samen, op verschillende niveaus, om elkaar te versterken. Communiceren is daarin de verbinding. Wij streven naar een open communicatie, waarin leerkrachten met elkaar kunnen bespreken hoe ze hun onderwijs vormgeven. Op die manier is het ook mogelijk dat leerkrachten open staan voor onderwijsveranderingen en vernieuwingen. Respect In onze samenleving staat het woord ‘respect’ vaak centraal in vele gesprekken. Op onze school is dit niet anders. We gaan uit van de vanzelfsprekendheid dat ieder zichzelf kan zijn in relatie tot de ander. Die relatie is dan gebaseerd op respect voor elkaar. Dat dragen we als team uit naar elkaar, als medewerkers van onze school dragen we dat uit naar de leerlingen en de ouders / verzorgers. Logisch is het, dat we dat van de leerlingen en ouders ook vragen. We vinden het belangrijk dat de leerlingen zich leren kennen in al hun mogelijkheden maar ook in hun beperkingen en dat ze een manier vinden om hier mee om te gaan. Op deze manier geven wij de katholieke identiteit gestalte. Het uitdragen van menselijke waarden en normen vormt hier een belangrijk onderdeel van. De leerkrachten hebben hierbij een voorbeeldfunctie. We proberen de leerlingen een positief kritische houding bij te brengen ten opzichte van de samenleving. Bovenaan staat dat de leerlingen de Don Bosco school als een veilige plek ervaren waar ze bij iedereen terecht kunnen. Dat vinden we ook belangrijk ten aanzien van de ouders/verzorgers en leerkrachten. Ieder individu moet zich prettig voelen binnen de groep leerlingen en binnen de school als organisatie. Als we hier samen aan werken, kunnen we samen meer leren en worden we samen sterker.

Locatie


Staat uw school er niet tussen? Meld u nu aan!